Jednou z hlavných hnacích síl spoločnosti založenej na vedomostiach je poznanie samo o sebe, čo je aj základným prvkom konkurencieschopnosti. Každý produkt okolo nás je výsledkom reťazca vývojových procesov. Inovácia vedie k duševným výstupom (produktom), je nevyhnutnou hnacou silou ekonomického života. V súčasnej dobe je kladený silný dôraz na inovácie, pretože tempo vývoja sa rýchlo zvyšuje.

Tento projekt vyvíja nové vzdelávacie materiály, zlepšuje prispôsobenie odborného vzdelávania na potreby trhu práce, a podporuje harmonizáciu s modernými ekonomickými potrebami. Projekt je určený zástupcom zo vzdelávacieho a pracovného sektora a obsahuje tiež oblasti týkajúce sa ľudských zdrojov.

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť vzdelávacie materiály založené na štandardoch pre riadenie inovácií pre vyšších a stredných manažérov firiem, ktoré im umožnia vytvoriť a riadiť proces - riadiaci systém. Projekt pripraví nasledovné intelektuálne výstupy:

 1. Spracovanie základov štandardov pre riadenie inovácií sa skladá z 3 častí:
  • kompetenčný profil na definovanie kompetencie osoby zodpovednej za riadenie inovácií v rámci spoločnosti
  • súbor otázok, zostavený na základe štandardu. Táto databáza pomôže spoločnosti definovať stav riadenia inovácií a aktuálne potreby v rámci firmy
  • metodická príručka, ktorá podporuje implementáciu systému pre riadenie inovácií v rámci firmy
 2. Tréning. Má tiež tri časti:
  • tréningový materiál
  • spoločné testovacie akcie pre pracovníkov
  • národné testovanie formou zmiešaného vzdelávania
 3. On line sociálna platforma pre brainstorming na podporu inovácií a tvorby kreatívnych nápadov.

Systém riadenia inovácií bude pripravený a testovaný v partnerských organizáciách projektu.

1st partner meeting

 

We held the first project meeting in Hungary in December 2015. The aim of the meeting was to agree on a common workplan, with special focus on the development of the IO-s,  and quality management plan.

2nd partner meeting

 

We held the meeting in Kosice in May 2016. The partnership finalized the results of analysis and the competence catalogue of the innovation manager. We involved more than 300 persons in the analysis from different sectors (education, car industry, health industry, consultancy) from 4 countries. The final result can be downloaded at the competence catalogue menu point on this project website. The consortium prepared a work plan for the next steps (questionnaires database and draft version of the Guidebook).

3rd partner meeting

 

The 3rd meeting was held in Warsaw in the end of November. We discussed the structure of the question database in details and Magyar Suzuki Corp. presented their innovation management system and the process of its implementation. We also discussed the suggestions made by experts carrying out the interim monitoring report.

4th partner meeting

 

The meeting was held in Cluj-Napoca at the Babes-Bolyai University in the beginning of March, 2017. The completed question database as well as the Guidebook was presented to the consortium, and the Joint Staff Event to be held in May was discussed and planned.

5th partner meeting

 

The closing meeting was organised in Budapest on the 18th and 19th of January 2018 around summarising and sharing experiences. According to the feedback from blended learning, a few modifications have been carried out in the products to meet the demands of the target groups. The partners presented the experiences of the multiplier event and the results of the dissemination period thus far as well as the ideas on the sustainability of the project. IO3 was finalised, the professional and financial documents necessary for project closing were discussed and deadlines acceptable for everybody were assigned to them.